Północną Portugalię możemy określić mianem zielonych płuc kraju. W szczególności zaś region Minho, który skrywa w swoich granicach jedyny portugalski Park Narodowy: Peneda-Gerês.

Jest to region mniej odwiedzany przez turystów w porównaniu do obszaru należącego administracyjnie do Lizbony lub południa kraju. Dzięki temu zachował także swój charakter oraz charyzmę.

Najbardziej zaludnione są regiony na wybrzeżu. Ma na to wpływ łagodniejszy klimat, żyźniejsze gleby oraz większe i bardziej rozwinięte miasta. Co za tym idzie, rozbudowano tam lepiej sieć środków transportu.

Według danych statystycznych opracowanych za 2017 rok wskaźnik gęstości zaludnienia metropolii Porto wynosi ponad 1000 osób/km2. Dla porównania tereny znajdujące się w tzw. interiorze zamieszkuje około 50 osób/km2. W konsekwencji regiony leżące północno-wschodniej lub środkowo-wschodniej Portugalii są gorzej skomunikowane. Z tego powodu, aby je zwiedzić, często musimy dysponować własnym środkiem transportu.

Mimo tych dysproporcji polecam bardzo serdecznie odwiedzić regiony bardziej oddalone od Porto, gdyż piękno przyrody może nas szczególnie zaskoczyć.

dystrykt porto

Portugalski podział administracyjny

Każdy kraj posiada swój własny podział administracyjny. Portugalia dzieli się na 18 dystryktów oraz 2 regiony autonomiczne, którymi są archipelagi Madery oraz Azorów.

Podział na dystrykty odpowiada polskim województwom. Każdy z dystryktów podzielono na concelhos oraz municipios. Concelhos są odpowiednikiem powiatów, natomiast municipios możemy porównać z polskimi miastami na prawach powiatu.

Mniejszą jednostką administracyjną są freguesias, które odpowiadają polskim gminom lub dzielnicom znajdującym się w obrębie miast. Istnieje także bardzo mała jednostka administracyjną, którą są lugares. Możemy je porównać do sołectw.

portugalski podzial administracyjny

Jakie dystrykty wchodzą w skład północnej oraz środkowej Portugalii?

Teren północnej Portugalii obejmuje obszar, na który składa się 5 dystryktów. Ich nazwy wywodzą się od największych miast, uznawanych za stolice dystryktów. Są nimi Viana de Castelo, Braga, Porto, Vila Real oraz Bragança.

W przypadku Portogalense treści, które znajdziecie na stronie, obejmują także część środkowej Portugalii. Wśród nich zawierają się dystrykty Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra oraz Castelo Branco.  

W kartach menu znajdziecie kategorie odpowiadające każdemu z wyżej wymienionych dystryktów. Do każdej z nich przypisałam artykuły, których treści dotyczą poszczególnych terenów północnej lub środkowej Portugalii.

mapa portugalii